Prekių katalogas

Prekių grąžinimo sąlygos

 • Prekių grąžinimas ir keitimas.

  1. Pirkėjo įsigytų prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228 (10) ir 6.228 (11) straipsniais.

  2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį.

  3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
  3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
  3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
  3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
  3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo ir, jei buvo išduotas, kartu turi būti grąžinamas ir garantinis talonas;
  3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

  4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

  5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

  6. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą, išskyrus pirkimo taisyklių 8.5 punkte nurodytus atvejus.

  7. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

  8. Visais atvejais, grąžinant prekes pirkėjas pristato prekes į Pardavėjo buveinę savo sąskaita.

  Pirkėjai turi teisę pasinaudoti neteismine skundų ir žalos atlyginimo tvarka, sprendžiant tarp pardavėjo ir pirkėjo kilusius ginčus. Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą. 

  Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.

  Prašymus ar skundus pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/. 

 • Prenumeruok ir laimėk

  Informacija